CZ AT

Stropy

Doporučení pro uložení - stropy


HURDIS - STROP NĚMECKÝ

 
- Podlaha - železobeton 
- EKOSTYRENBETON 350,500,700,900 
- Vápenná malta 
- Hurdis
   
  
HURDIS - STROP PATKOVÝ

 
- Podlaha - železobeton 
- EKOSTYRENBETON 350,500,700,900 
- Vápenná malta 
- Hurdis
   
  
STROP Z OCELOVÝCH PLECHŮ

 
- Podlaha - beton B20 
- EKOSTYRENBETON min. 70 mm 
- Asfaltový nátěr 
- Ocelový plech
   
  
 
BETONOVÝ STROP

 
- Podlaha - beton B20 
- EKOSTYRENBETON min. 50 mm 
- Železobeton
Půdní vestavby se staly dnes již neodmyslitelnou součástí stavebních zakázek. Každá takováto vestavba začíná rozhodnutím stavebníka o využití doposud nevyužívaných půdních prostor k bydlení. V naprosté většině se jedná o starší stavby, kdy konstrukce nejsou dimenzovány natolik, aby unesly např. podlahu z prostého betonu. A od podlahy se musí vždy začít. Obvykle jsou na půdách navážky nejrůznějšího materiálu, počínaje škvárou a konče např. hlínou. 

Tyto násypy se obvykle odstraní a nastává problém s velkou nerovností podlahy půdy. Ekostyren, resp. ekostyrenbeton je ideálním materiálem pro použití na rekonstrukci podlahy půdní vestavby. Nezatíží konstrukci stavby, vyplní požadovaný prostor, vyrovná veškeré nerovnosti a bude sloužit pro aplikaci budoucích dalších vrstev konstrukce podlahy. 

Při aplikaci vrstvy ekostyrenbetonu je zapotřebí provést nejdříve pokládku hydroizolace (lepenka, fólie apod.) a na obvodové stěny se doporučuje připevnit mirelonový dilatační pásek v síle celé vrstvy budoucí podlahy. Na takto připravený podklad se pak nanese vrstva ekostyrenbetonu v požadované minimální síle 7 cm. 

Takto vznikají první kroky budoucí půdní vestavby. Je zapotřebí si uvědomit, že ekostyrenbeton nemůže nikdy zůstat jako finální nášlapná vrstva. Na ekostyrenbeton se musí s přihlédnutím k zatěžovacím poměrům aplikovat vždy vrstva s „roznášecím“ carakterem, jako např. OSB deska, plovoucí podlaha, CETRIS deska, betonový potěr, anhydrit apod. Takovou vrstvou nemůže nikdy být lino, korek, koberec apod. Ekostyrenbeton snese dobře zatížení v tlaku, avšak nesnese bodové zatížení. Ekostyrenbeton je částečně elastickým materiálem. 

 

Potřebujete více informací?


ÚvodO firměNabídkaPoptávkaKontaktyzajímavé odkazy

Ekostyren je plnivo do lehkých a tepelně izolačních betonů. Smícháním s vodou, cementem a pískem vznikne lehký beton
s vynikajícími tepelně izolačními a mechanickými vlastnostmi. Výrobu ekostyrenbetonu lze provádět v domíchávačích, nebo
svépomocí za použití běžné stavební míchačky. Balení v PE pytlích po 200 litrech (1 m3 - 5 pytlů).