CZ AT

Střechy a terasy

Doporučení pro uložení - střechy a terasy


NEPOCHOZÍ STŘECHY

 
- Krytina 
- Cementový potěr 15 mm 
- EKOSTYRENBETON 350, 500 
- (Parozábrana) 
- Nosná konstrukce

 
- Krytina 
- EKOSTYRENBETON min. 70 mm 
- Asfaltový nátěr 
- Ocelový plech
   
  
POCHOZÍ STŘECHY A TERASY - ŠTĚRKOVÁ VRSTVA

 
- Štěrková vrstva 16-32 mm 
- Cementový potěr 15 - 20 mm 
- Folie mPVC 
- Izochran 
- EKOSTYRENBETON 350, 500 
- Nosná konstrukce

 
- Štěrková vrstva 16-32 mm 
- Izochran 
- Folie mPVC 
- Izochran 
- EKOSTYRENBETON 700, 900 
- Nosná konstrukce
   
  
POCHOZÍ STŘECHY A TERASY - DLAŽDICE

 
- Dlaždice 25 mm 
- Cementová malta 30 mm 
- Izochran 
- Folie mPVC 
- Izochran 
- EKOSTYRENBETON 350

 
- Dlaždice 25 mm na podložkách 
- Cementový potěr 15-20 mm 
- Izochran 
- Folie mPVC 
- Izochran 
- EKOSTYRENBETON 350, 500 
   podle zatížení

 
- Dlaždice 25 mm na podložkách 
- Izochran 
- Folie mPVC 
- Izochran 
- EKOSTYRENBETON 700, 900 
   podle zatížení
   
  
  

TOPlist 

V dnešním moderním stavitelství vznikají nejrůznější plochy pro nejrůznější účely. Není nic neobvyklého, aby např. na střeše obchodního centra vznikly obrovské terasy, na nihchž budou parkovat třeba osobní automobily. Na materiál takových tereas je kladeno mnoho požadavků. Především musí vydržet obrovskou zátěž s tím, že musí co nejméně zatížit konstrukci stavby. V těchto případech se jeví jako nepostradatelný polystyrenbeton ve všech jeho modifikacích. 

Poslední a dosud největší takovou stavbou bylo obchodní centrum Mlynské Nivy v Nitře na Slovensku, kde se na ploše 15 000 m2 aplikovaly spádové vrstvy jako podklad pod terasy, které budou sloužit jako parkoviště. Bylo vybetonováno okolo 3 000 m3 polstyrenbetonu s rychlostí výstavby 50 m3 polystyrenbetonu denně, což představovalo dva měsíce výstavby. Původně se uvažovalo o spádových klínech z pěnového polstyrenu, avšak s přihlédnutím k uvažované zátěži takovéto terasy, projektanti navrhli polystyrenbeton s pevností v tlaku 1 Mpa.
 
Polysytrenbeton byl dopravován na místo pokládky výkonnými šnekovými čerpadly do výšky 25 metrů a vzdálenosti až 200 metrů! Takto obrovská terasa vzniklá na střeše budovy má ještě jeden požadavek na materiál, z něhož je zhotovena. A tím je tepelná dilatace, nebo-li roztažnost. Čím menší je tepelná roztažnost, tím méně dilatačních spár a tím méně komplikací. Polystyrenbeton vzhledem k jeho poměrně vysoké elasticitě, není zapotřebí dilatovat, jako běžný beton. Pouze se respektují dilatace stavební. 

 

Potřebujete více informací?


ÚvodO firměNabídkaPoptávkaKontaktyzajímavé odkazy

Ekostyren je plnivo do lehkých a tepelně izolačních betonů. Smícháním s vodou, cementem a pískem vznikne lehký beton
s vynikajícími tepelně izolačními a mechanickými vlastnostmi. Výrobu ekostyrenbetonu lze provádět v domíchávačích, nebo
svépomocí za použití běžné stavební míchačky. Balení v PE pytlích po 200 litrech (1 m3 - 5 pytlů).