CZ AT

Polystyrenbeton

Polystyrenbeton - Základní informace

 

Polystyrenbeton je homogenní směs polystyrénových částic s cementovým mlékem vhodný pro všechny vodorovné konstrukce jako výplňový, tepelně izolační lehký materiál. Polystyrénbeton není určen jako nosný prvek, ale jako výplňový, tepelně izolační prvek. 


Výhody

  • nezatěžuje konstrukce (200 - 900 kg/m3)
  • nahrazení podkladních betonů
  • dobré mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku 0,3 - 1,8 Mpa)
  • rychle tuhne (další vrstva za 24 hod.)
  • výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti (od 0,057 do 0,235 W/mK)
  • požární odolnost (od 700 kg/m3 nehořlavý)
  • vysoká elasticita (pohlcuje rázy)
  • ekologický, hygienicky nezávadný
  • čerpatelnost (60 m výška, 140 m vodorovně)
  • vysoká produktivita práce, nízké výrobní náklady

Polystyrenbetony patří do skupiny tzv. lehkých betonů. Tyto betony se vyrábí tak, že se do něj vmíchá plnivo, které má podstatně menší objemovou hmotnost, než samotný beton prostý. Tímto způsobem lze vyrobit směsi objemových hmotností již od 200 kg/m3 do 1 500 kg/m3 s pevností v tlaku od 0,2 Mpa až do 7 Mpa. Polystyren patří mezi nejlepší plniva do betonů z několika důvodů. Má uzavřenou buněčnou strukturu, takže nemá tendenci přijímat vodu, což je pozitivní pro jeho čerpatelnost. Hlavní výhodou je pak jeho velmi nízká objemová hmotnost, díky níž je možno namíchat jedny z nejlehčích betonů a tím v nemalé míře konkurují tepelným izolantům.

Polystyrenbetony se zpravidla aplikují stejným způsobem, jako běžné betony. V praxi se namíchá požadovaná objemová hmotnost aplikovaného polystyrenbetonu, dopraví se na místo pokládky buď čerpadlem, nebo běžnými stavebními kolečky. Je zapotřebí si uvědomit, že práce s lehkým betonem je mnohem méně namáhavá, než práce s betonem prostým. Na místě pokládky se obvykle zhotoví tzv. pásky do požadované síly aplikované vrstvy. Tyto pásky se nechají „zavadnout“. Potom se mezi tyto pásky polystyrenbetony stahují klasickou zednickou latí a mohou se nakonec uhladit zednickým hladítkem. 

Toto uhlazení lze zpravidla uplatnit pouze u „těžších“ kategorií lehkých betonů, které obsahují více cementu a kameniva, než nejlehčí varianty, bohaté především na plnivo ekostyren. Takto aplikovaná vrstva je v optimálních podmínkách pochozí po 24 – 48 hodinách. V nepříznivých klimatických podmínkách může polystyrenbeton vysychat i déle. Polystyrenbetony mají stejnou dobu zrání, jako betony prosté tj. 28 dní od jejich aplikací, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o výplňové, nekonstrukční, tepelně izolační betony, další vrstva se může aplikovat po již zmíněných 24 hodinách, jakmile se na tuto vrstvu dá stoupnout. 

Potřebujete více informací?


ÚvodO firměNabídkaPoptávkaKontaktyzajímavé odkazy

Ekostyren je plnivo do lehkých a tepelně izolačních betonů. Smícháním s vodou, cementem a pískem vznikne lehký beton
s vynikajícími tepelně izolačními a mechanickými vlastnostmi. Výrobu ekostyrenbetonu lze provádět v domíchávačích, nebo
svépomocí za použití běžné stavební míchačky. Balení v PE pytlích po 200 litrech (1 m3 - 5 pytlů).