CZ AT

Podlahy

Doporučení pro uložení - podlahy

PODLAHA V SUTERÉNU 
- Podlaha 
- EKOSTYRENBETON min. 50 mm 
- Vodotěsná izolace 
- Podkladní beton
   
  
PODLAHA S TOPNÝMI KABELY


 
- Dlažba 25 mm do tmelu 
- Cementový potěr 15-20 mm 
- Beton s topnými kabely 
- AL folie 
- EKOSTYRENBETON 350, 500 
- Nosná konstrukce
   
  
DLAŽDICE (TL. < 15 MM)

 


 

- Keramické dlaždice 100x100x8mm 
- Cementová malta 40-50 mm 
- EKOSTYRENBETON 350


 


- Keramické dlaždice 100x100x8mm 
- Lepidlo nebo tmel 
- Cementový potěr 25-30 mm 
- EKOSTYRENBETON 500, 700 podle zatížení


 
- Keramické dlaždice 100x100x8mm 
- Tmel 4-6 mm 
- EKOSTYRENBETON 900 podle zatížení
   
  
DLAŽDICE (TL. > 15 MM)


 
- Keramické dlaždice 
  300x300x25mm 
- Cementová malta 30-40 mm 
- EKOSTYRENBETON 350, 500

 


- Keramické dlaždice 
   300x300x25mm 
- Tmel 4-6 mm 
- EKOSTYRENBETON 700, 900 podle zatížení
   
  
PODLAHOVÉ DÍLCE


 
- Podlahové tabule z DTD s úpravou 
- Lepidlo 
- EKOSTYRENBETON 500, 700
   
  
PODLAHOVÁ KRYTINA NEBO PVC


 
- Podlahová krytina 
- Lepidlo 
- Betonová mazanina 40-50 mm 
- EKOSTYRENBETON 350


 
- Podlahová krytina 
- Lepidlo 
- Cementový potěr 20-30 mm 
- EKOSTYRENBETON 500,700,900 podle zatížení

 

Podlahová izolace je důležitá především z hlediska zamezení přetupu chladu do budovy a naopak zabránění v co největší míře, aby teplo prostupovalo pryč přes podlahové konstrukce.
U nepodsklepených místností a u místností v 2.NP nehraje tak velkou roli, avšak všude tam, kde lze očekávat proudění studeného vzduchu je podlahová izolace velmi důležitá. 

Výhoda ekostyrenbetonu spočívá v tom, že lze s úspěchem volit parametry budoucích lehkých betonů a podle toho, do jakých prostor se bude aplikovat. Jiné nároky na ekostyrenbeton budou kladeny, pokud jeho aplikace bude na trámový strop, nad nímž je nezateplená sedlová střecha a kde se ani do budoucne neuvažzuje, že se bude realizovat půdní vestavba pro bydlení. Jiné nároky pak budou kladeny při aplikaci na trámový strop, nad nímž je zateplená sedlová střecha a tudíž se uvažuje o půdní vestavbě pro bydlení. Zatímco v prvním případě podlahová izolace musí mít parametry co nejlepšího zateplení bez ohledu na pevnost v tlaku aplikované vrstvy, ve druhém případě budou rozhodujícími faktory pro navržení takovéto izolace především mechanické vlastnosti. Tím, že existuje možnost volby těchto vlastností, přináší ekostyrenbeton pro stavebníka velkou škálu možností, jak konkrétní konstrukce může řešit. Navíc takováto konstrukce podlahy je jakýmsi homogenním celkem. 

Zakryjí se všechny rozvody vody, topení, elektro rozvody, nebo rozvody plynu, které se velmi často rozvádí po podlaze staveb. Díky přesnějšímu podkladu takovéto konstrukce podlahy je pak nižší spotřeba finální vrstvy, která bývá zhotovována z materiálu podstatně dražších, než je ekostyrenbeton, čímž se ušetří nemalé finanční prostředky.Díky přesnějšímu podkladu takovéto konstrukce podlahy je pak nižší spotřeba finální vrstvy, která bývá zhotovována z materiálu podstatně dražších, než je ekostyrenbeton, čímž se ušetří nemalé finanční prostředky. 

Potřebujete více informací?


ÚvodO firměNabídkaPoptávkaKontaktyzajímavé odkazy

Ekostyren je plnivo do lehkých a tepelně izolačních betonů. Smícháním s vodou, cementem a pískem vznikne lehký beton
s vynikajícími tepelně izolačními a mechanickými vlastnostmi. Výrobu ekostyrenbetonu lze provádět v domíchávačích, nebo
svépomocí za použití běžné stavební míchačky. Balení v PE pytlích po 200 litrech (1 m3 - 5 pytlů).