CZ AT

Uložení

Doporučení pro uložení a konečnou úpravu konstrukcí s ekostyrenbetonem

Úprava podkladu

Podklad Ochrana podkladu min. tloušťka 
EKOSTYRENBETONU
Prkna nebo dřevěné desky Impregnační nátěr, asfaltová lepenka nebo netkaná plsť 70 mm
Pórovitý podklad Asfaltová lepenka 50-60 mm
Beton a keramika Navlhčit, u silně znečištěného a zamaštěného povrchu nutno zajistit vyšší přilnavost vhodným nátěrem 50-60 mm
Ocelové plechy Ochranný nátěr 70-120 mm podle konstrukce
Průchody a rozvody Ochránit pouzdry nebo vhodným nátěrem. Tato ochrana by měla přesahovat povrch EKOSTYRENBETONU o 30-40 mm  

Kladení

 

EKOSTYRENBETON se ukládá vždy na celou výšku vrstvy. Sklon vrstvy může být až 30°. Zhutňování není nutné mimo výrobu prefabrikátů. Postačí povrch stáhnout latí a uhladit hladítkem. U volných ploch je nutno povrch chránit před nadměrným vysycháním a povětrností.

 

Armování

 

Ke zvýšení únosnosti a manipulační tuhosti lze EKOSTYRENBETON armovat. Doporučuje se použití svařovaných sítí při objemové hmotnosti EKOSTYRENBETONU 900kg/m3. Armatura se ukládá do dolní třetiny až jedné poloviny tloušťky vrstvy, výška se fixuje podložkami.

 

Příčky

 

Vrstva EKOSTYRENBETONU (obj. hmotnost 500,700,900 kg/m3) může být bez dalších úprav podkladem pro příčky s hmotností menší než 200 kg/m2.

 

Konečná úprava

 

ZPŮSOB POUŽITÍ obj.hm. ÚPRAVA
Nenosná izolace nebo výplň 200 povrch hrubý nebo urovnaný
Nepochozí ploché střechy 200,350 cementový potěr 20-30 mm za 24 hod
Podlahové dílce a desky 350 cementový potěr 20-30 mm za 24 hod
Dlažba tl. větší než 15 mm 350 uložit do maltového lože 40 mm za 48 hod
Dlažba tl. větší než 15 mm 500,700 cementový potěr 20-30 mm za 24 hod (uložení do tmelu)
Dlažba tl. menší než 15 mm 350 uložit do maltového lože 30-40 mm za 48 hod
Dlažba tl. menší než 15 mm 500,700 cement. potěr 15-20 mm za 24 hod (uložení do tmelu, lepení)
Dlažba tl. menší než 15 mm 900 potěr vápenocementovou kaší na čerstvý povrch (uložení do tmelu, lepení)
Povlak textilní nebo PVC 350 betonová mazanina 30-50 mm s cement. úpravou za 24 hod.
Povlak textilní nebo PVC 500 cementový potěr 15-20 mm za 24 hod.
Povlak textilní nebo PVC 700 potěr vápenocementovou kaší na čerstvý povrch
Krytina pochozích střech 350,500 betonová mazanina 30-50 mm s cement. úpravou za 
24-48 hod. nebo cementový potěr 15-30 mm za 24 hod.
Krytina pochozích střech 700 potěr vápenocementovou kaší na čerstvý povrch


Plnivo do lehčených betonů je známo již od 60. let, kdy se do těchto betonů vmíchávaly nejrůznější hmoty, které měly specifickou objemovou hmotnost nižší, než beton prostý. Tím se dosahovalo zlepšení fyzikálních vlastností, při zachování dobrých mechanických vlastností těchto betonů. Jako plniva se používaly dřevěné piliny, pálená hlína, extrudované horniny a v neposlední řadě se začal zkoušet  pěnový polystyren. Ten má obrovskou výhodu v tom, že jeho objemová hmotnost je podstatně nižší, než u všech dříve zmiňovaných přísad. Má ale jednu nepříznivou vlastnost s ohledem na vmíchávání do betonových směsí. Tou je vodoodpudivost granulí, které znesnadňují míchání. 

Ekostyren je plnivo do lehčených betonů na bázi recyklovaného odpadního polystyrenu. Aby se zajistila smáčivost jednotlivých granulí, musejí se obalit vhodnými smáčedly a vysoušedly, které zároveň odstraní elektrostatický náboj. Tím se docílí snadné míchatelnosti v běžných mechanizačních prostředcích (míchačka, nebo autodomíchávač) a po vylití se jednotlivé granule ekostyrenu rozprostřou homogenně v celé vrstvě betonu. 

Tyto lehké betony se používají ve stavebnictví všude tam, kde je zapotřebí vyrovnat nerovnosti vodorovných konstrukcí, zároveň s tím vyplnit prostor na požadovanou výšku a v neposlední řadě mají za úkol tepelně izolovat vodorovnou konstrukci staveb. 

Plnivo do lehčených betonů se ve firmě EKOSTYREN s.r.o. vyrábí již deset let a jeho použití je především při různých rekonstrukcích a půdních vestavbách, kdy nechceme zbytečně zatěžovat konstrukce staveb a tím zhoršovat celou statiku domu. 

Potřebujete více informací?


ÚvodO firměNabídkaPoptávkaKontaktyzajímavé odkazy

Ekostyren je plnivo do lehkých a tepelně izolačních betonů. Smícháním s vodou, cementem a pískem vznikne lehký beton
s vynikajícími tepelně izolačními a mechanickými vlastnostmi. Výrobu ekostyrenbetonu lze provádět v domíchávačích, nebo
svépomocí za použití běžné stavební míchačky. Balení v PE pytlích po 200 litrech (1 m3 - 5 pytlů).