CZ AT

Použití

Ekostyren je speciálně upravená drť pěnového polystyrenu. Ekostyren je snadno míchatelný s vodou, cementem a pískem. Beton je lehce připravitelný ručně, v míchačce nebo domíchávači. 

Ekostyren není určen jako nosný prvek, ale jako výplňový, tepelně-izolační prvek převážně do vodorovných konstrukcí. 

Příklady použití Ekostyrenu 

 
Použití obj. hmotnost
 • nenosná izolace a izolační výplň svislých i vodorovných konstrukcí
 • dodatečné zateplování svislých stěn
 • spádová vrstva plochých nepochozích střech
(200,300)
 • vyrovnávací a izolační vrstva stropů a podlah
 • spádová izolační vrstva teras, balkónů a plochých střech
(350,500,700,900)
 • pružný podklad silnic, cest, tenisových dvorců a sportovních ploch, ukládaný přímo na rostlý terén
 • izolace venkovních rozvodů vody a kanalizace
 • izolace ražených a hloubených jam.
(200,350,500)

Výhody Ekostyrenu

 

 • rychle tuhne (další vrstva za 24 hod.)
 • až 30 x lepší tepelně-izolační vlastnosti než beton
 • při tloušťce 5 cm snížení hladiny kročejového útlumu      12 dB (500 kg/m3)
 • dobré mechanické vlastnosti při malé objemové hmotnosti
 • nehořlavost stupeň A1 od 900 kg/m3, nesnadno hořlavý stupeň E do 700 kg/m3
 • vysoká elasticita, pohlcuje rázy, je netříštivý
 • odolnost proti hlodavcům a plísním
 • hygienická nezávadnost(vhodný pro interiéry)
 • přispívá k ekologičnosti staveb
 


Ekostyren je 12x lehčí než beton (200 - 900 kg/m3), při rekonstrukci není třeba zesilovat základy 


Jako tepelné izolace se používají materiály, které slouží výhradně a pouze k zabránění úniku tepla, resp. zabránění prostupu chladu dovnitř budovy, avšak ekostyrenbeton má ještě jednu výbornou vlastnost. Dá se v určitém konkrétním případě použít jako podkladní vrstva pod nášlapnou vrstvu. Tím se řadí mezi špičku ve své kategorii a mnoho stavebních firem, které tento materiál jednou použily, se k němu s důvěrou vracejí. 

Bez tepelné izolace si dnes neumíme představit žádnou stavbu, určenou k celoročnímu užívání a dokonce velký zájem projevili o náš materiál stavební firmy v Nigérii, kde je opačný problém a sice zabránit teplu, aby vstupovalo do budov. Chtějí tam stavět montované bugalovy jako sendvičové konstrukce z desek CETRIS, které se mají vyplňovat ekostyrenbetonem. Ten po zalití ztuhne a tímto způsobem se vytvoří jak příčky, tak i nosné obvodové zdi budov. Výstavba takovýmto způsobem je velmi rychlá a snadná. 

Tepelné izolace tohoto typu se dají použít i na svislé konstrukce (viz výše bugalowy), ale také se může použít jako suchý zásyp při dodatečné izolaci mezi nosnou stěnu a přizdívku, nebo při dodatečném zateplování konstrukcí krovů sedlových střech, kdy se do prostoru mezi střešní krytinu a podbití vysype  vrstva ekostyrenu v síle nosného trámu střešní konstrukce. Takto zaizolovaná střešní konstrukce výrazně sníží tepelné ztráty budovy. Rovněž lze s úspěchem vyplnit prostor kapes trámového stropu ať už jako suchý zásyp nebo ekostyrenbetonem nejnižší objemové hmotnosti.

Potřebujete více informací?


ÚvodO firměNabídkaPoptávkaKontaktyzajímavé odkazy

Ekostyren je plnivo do lehkých a tepelně izolačních betonů. Smícháním s vodou, cementem a pískem vznikne lehký beton
s vynikajícími tepelně izolačními a mechanickými vlastnostmi. Výrobu ekostyrenbetonu lze provádět v domíchávačích, nebo
svépomocí za použití běžné stavební míchačky. Balení v PE pytlích po 200 litrech (1 m3 - 5 pytlů).