CZ AT

Polystyrenový odpad

Zpracování polystyrenového odpadu 

Polystyrenový odpad, který zpracováváme vzniká především jako odpad z obalů od elektrotechniky, elektroniky, bílé techniky a jako odpad od zateplovací techniky. Jedná se o EPS odpady, tedy polystyren expandovaný.

Polystyrenový odpad nemusí být úplně čistý, avšak nesmí obsahovat lepenky, ocelové předměty, velké množství lepidel a tmelů.

K recyklaci se vyloženě nehodí odpad z obalů od potravin (tácky, kelímky).

Polystyrenový odpad zlikvidujeme bezplatně formou recyklace polystyrenového odpadu a  vydáme Vám potvrzení.

Bližší informace o zpracování polystyrenového odpadu, jeho svozu a recyklaci na tel.: 736 480 749, nebo 736 604 465

Recyklace polystyrenových odpadů

Recyklace polystyrenových odpadů je dnes již nezbytnou součástí života na zemi tak, abychom se „neutopili“ v odpadech. Je mnoho materiálů, které člověk uměle vyrobil a které se v přírodě prakticky nerozloží. Jejich poločas rozpadu je tak vysoký, že ani za stovky let se tyto materiály samy nerozloží. Byli jsme svědky toho, když se likvidovala v Ostravě jedna halda, do níž se zakrojily buldozery a my jsme mohli pozorovat průřez touto haldou. Celá vrstva byla jakási konzistentní hmota, z níž se vynořovaly pouze plasty, doslova a do písmene netknuty a nepoznamenány časem.

Z toho vyplývá, že jedinou a správnou cestou je jít cestou recyklace. Najít vhodný způsob, jak z odpadu vyrobit surovinu, z níž se v konečném důsledku stane výrobek s užitnými vlastnostmi, které budou souměřitelné s výrobkem z materiálů nových. Pokud ještě navíc bude tento recyklovaný výrobek levnější, než výrobek z nových materiálů, stane se konkurenčně schopnějším, klienty vyhledávanějším. Velmi důležitým aspektem je přitom povědomí lidí, které by mělo vést k tomu, abycho v co největší míře dávali přednost výrobkům z recyklovaných materiálů, před výrobky z materiálů nových.

Ekostyren v sobě skrývá vlastně spojení dvou slov. Ekologický a polystyren.

V praxi to znamená separace, sběr, svoz a recyklace polystyrenového odpadu, z něhož se vyrábí stavební hmota.

 


ÚvodO firměNabídkaPoptávkaKontaktyzajímavé odkazy

Ekostyren je plnivo do lehkých a tepelně izolačních betonů. Smícháním s vodou, cementem a pískem vznikne lehký beton
s vynikajícími tepelně izolačními a mechanickými vlastnostmi. Výrobu ekostyrenbetonu lze provádět v domíchávačích, nebo
svépomocí za použití běžné stavební míchačky. Balení v PE pytlích po 200 litrech (1 m3 - 5 pytlů).