CZ AT

Technické parametry

Polystyrenbeton - Technické parametry

 

Kašovitá hmota s výbornou schopností držet požadovaný tvar a požadovanou rovinnost. Výborně vyplňuje nerovnosti, lehko se zpracovává. Výborné tepelně-izolační vlastnosti a soudržný povrch. 

Vlastnost Jednotka PSB 40 PSB 50 PSB 60
Objemová hmotnost čerstvé směsi kg/m3 400 - 460 480 - 540 570 - 630
Objemová hmotnost po 28 dnech kg/m3 300 - 360 350 - 410 480 - 540
Přirozená vlhkost % hm. 7 - 12
Pevnost v tlaku po 28 dnech MPa min. 0,5 min. 0,8 min. 1,0
Součinitel tepelné vodivosti W/mK 0,11 0,12 od 0,14
Pochůznost (při 20 °C) hod. po 24
Čas pokládky povlakové krytiny - podle druhu a způsobu přichycení
Index kročejové neprůzvučnosti D Lnw dB/75mm tl. 18 - 20 -
Při posuzování kročejové a vzduchové neprůzvučnosti konstrukce je potřeba zohlednit všechny vrstvy konstrukce.

 


 

Potřebujete více informací?


ÚvodO firměNabídkaPoptávkaKontaktyzajímavé odkazy

Ekostyren je plnivo do lehkých a tepelně izolačních betonů. Smícháním s vodou, cementem a pískem vznikne lehký beton
s vynikajícími tepelně izolačními a mechanickými vlastnostmi. Výrobu ekostyrenbetonu lze provádět v domíchávačích, nebo
svépomocí za použití běžné stavební míchačky. Balení v PE pytlích po 200 litrech (1 m3 - 5 pytlů).