CZ AT

Střechy

Doporučení pro uložení - střechy a terasy


NEPOCHOZÍ STŘECHY

 
- Krytina 
- Cementový potěr 15 mm 
- EKOSTYRENBETON 350, 500 
- (Parozábrana) 
- Nosná konstrukce

 
- Krytina 
- EKOSTYRENBETON min. 70 mm 
- Asfaltový nátěr 
- Ocelový plech
   
  
POCHOZÍ STŘECHY A TERASY - ŠTĚRKOVÁ VRSTVA

 
- Štěrková vrstva 16-32 mm 
- Cementový potěr 15 - 20 mm 
- Folie mPVC 
- Izochran 
- EKOSTYRENBETON 350, 500 
- Nosná konstrukce

 
- Štěrková vrstva 16-32 mm 
- Izochran 
- Folie mPVC 
- Izochran 
- EKOSTYRENBETON 700, 900 
- Nosná konstrukce
   
  
POCHOZÍ STŘECHY A TERASY - DLAŽDICE

 
- Dlaždice 25 mm 
- Cementová malta 30 mm 
- Izochran 
- Folie mPVC 
- Izochran 
- EKOSTYRENBETON 350

 
- Dlaždice 25 mm na podložkách 
- Cementový potěr 15-20 mm 
- Izochran 
- Folie mPVC 
- Izochran 
- EKOSTYRENBETON 350, 500 
   podle zatížení

 
- Dlaždice 25 mm na podložkách 
- Izochran 
- Folie mPVC 
- Izochran 
- EKOSTYRENBETON 700, 900 
   podle zatížení
   
  
  

TOPlist 

Revitalizace panelových domů s sebou přináší i problém zateplení střech. Jedná se o vodorovné konstrukce střech, kde obvykle nejsou vytvořeny dostatečné spády a tím dochází ke špatnému odtoku dešťové vody, která častokrát vytváří kaluže vody, které neúměrně snižují životnost hydroizolací. 

Vytvořením vrstvy lehkého betonu lze dosáhnout dostatečného spádu střešních konstrukcí a zároveň přispěje k zateplení střech. Takové vrstvy se provádějí přímo na starou hydroizolaci bez nutnosti její ho odstanění, což jsou náklady navíc. Pokud je síla spádové vrstvy nedostatečná, lze na ni aplikovat ještě vrstvu tepelné izolace např. z  polystyrenových desek a tím provést dokonalé zateplení střech. 

Spádové polystyrenbetonové vrstvy rovněž nezatěžují konstrukce domů, vytvoří dokonalý podklad pod hydroizolační vrstvu, kterou může být asfaltový modifikovaný pás. Tento pás se dá natavit přímo na spádovou vrstvu z lehkého betonu, což je jeho velkou výhodou a proto se velmi často používá právě pro dodatečné zateplení střech panelových domů, nebo rodinných domů s plochou střechou. 

Potřebujete více informací?


ÚvodO firměNabídkaPoptávkaKontaktyzajímavé odkazy

Ekostyren je plnivo do lehkých a tepelně izolačních betonů. Smícháním s vodou, cementem a pískem vznikne lehký beton
s vynikajícími tepelně izolačními a mechanickými vlastnostmi. Výrobu ekostyrenbetonu lze provádět v domíchávačích, nebo
svépomocí za použití běžné stavební míchačky. Balení v PE pytlích po 200 litrech (1 m3 - 5 pytlů).